Elektronik genom tiderna

Elektronik genom tiderna

Elektricitet är ett spännande fenomen som innefattar antingen rörliga eller stationära elektroniska laddningar. Man kan beskriva elektricitet som en konsekvens av att negativt laddade elektroner förflyttas eller koncentreras. I texten som följer får du lära dig ännu mer om elektronik genom tiderna. Framtiden stavas Robotik och om det kan du läsa om här.

Thales var en filosof och är en förgrundsgestalt i västerländsk vetenskap. Han observerade redan på 600-talet att bärnstenar som gneds mot varandra fick förmågan att attrahera lätta objekt. På grekiska säger man elektron om bärnsten, vilket förklarar ordet elektricitet och andra ord på ämnet.

Den första boken på ämnet publicerades 1600. Det var William Gilbert – drottning Elisabeth I:s livläkare – som publicerade De Magnete, i vilken han både skapade läran om jordmagnetism och kunde särskilja elektrisk kraft från magnetisk kraft. Han studerade även statisk elektricitet med bärnsten.

På 1700-talet påvisade Benjamin Franklin att åska är ett elektriskt fenomen och hundra år senare gjorde Alessandro Volta och Luigi Galvani intressanta upptäckter. Michael Faraday utforskade relationen mellan elektricitet och magnetism och kunde därigenom skapa en elektronisk motor 1821.

Samuel Morse uppfann en elektrisk telegraf 1837, Alexander Graham Bell telefonen 1876 och Thomas Edison glödlampan 1839. Telegrafen, telefonen och glödlampan är tre utmärkta exempel på uppfinningar som förändrat synen på elektronik och framför allt synen på världen och framtiden.

Elektrisk telegraf

Fransmannen Chappe uppfann en optisk telegraf i slutet på 1700-talet. Med den kunde meddelanden sändas över långa avstånd. Amerikanen Samuel Morse inspirerades av telegrafen och uppfann en elektrisk telegraf i slutet på 1830-talet. Telegrafnätet kunde sakta men säkert expandera.

Redan innan Morse presenterade sin elektriska telegraf försökte människor använda elektricitet för överföring av meddelanden. Det var dock inte möjligt förrän H.C. Örsted upptäckte elektromagnetismen 1820. Morse lyckades skapa en elektrisk telegraf 1837 och skapade samtidigt ett sitt eget alfabet.

Morsealfabetet innehåller både korta och långa signaler. Eftersom alfabetet hanterades av människor var överföringshastigheten långsam. Hastigheten är dock inte det viktigaste i nödsituationer, därför utbildar amerikanska flygvapnet fortfarande tio morsetelegrafister per år. Så är inte fallet i Sverige.

Morsetelegrafister behöver förstå åtta olika tidsintervall. Dessa är 1) kort signal, 2) lång signal, 3) extralång signal, 4) extra extralång signal, 5) kort paus, 6) lång paus, 7) extralång paus och 8) extra extralång paus. Eftersom det finns åtta olika tidsintervall kan tolkningsproblem uppstå.

Telefonen

Alexander Graham Bell uppfann telefonen i slutet på 1870-talet och snart var Sverige det telefontätaste landet i Europa. Innan telefonen var det otillåtet för privatpersoner att handha telekommunikationsföremål. I augusti 1877 monterades en tillfällig telefonledning mellan Telegrafverket och Grand Hotel.

Bell lämnade in sin patentansökan 14 februari 1876. Alla är dock inte överens om att han ä uppfinnaren bakom produkten som kunde överföra mänskligt tal via elektricitet. Kongressen i USA fastslog 2002 att uppfinnaren bakom telefonen var den italienske invandraren Antonio Meucci.

Telefonen presenterades i Sverige 1877 genom Jens Hopstock, en norsk ingenjör från Bergen. Det första samtalet utspann sig via den ledning man provisoriskt monterat mellan Skeppsbron och Blasieholmen. Den korta sträckan till trots förstod man redan här att telefonen skulle förändra allt.

Stockholm Bell Telefonaktiebolag blev landets första telefonoperatör med kommersiella intressen. Hösten 1880 hade man 100 abonnenter. När tre år passerat skapades Stockholms Allmänna Telefon. Liknande telefonföreningar startades runt om i landet och snart kopplades telefonnäten samman.

Glödlampan

Thomas Edison har förändrat människors liv med glödlampan. Han började skolan sju år gammal, men tvingades till hemundervisning eftersom läraren inte tålde att ifrågasättas. Intresset för filosofi och vetenskap kom snabbt, och redan i ung ålder läste han Principia av Isaac Newton.

På många sätt var Edison en pionjär. Han tillät massproducera produkter han skapat, vid den här tiden var det inte många uppfinnare som tordes det. Edison uppfann inte glödlampan på egen hand – han utvecklade istället andras idéer till något bättre. Det blev totalt 1 093 patent innan hans död.

När Heinrich Goebel försökte sälja en uppfinning till Edison 1854 tackade Edison nej, han såg ingen användning i produkten. Kort därpå dog Goebel och Edison beslutade att köpa hans uppfinning av Goebels änka. Det var inte vilken uppfinning som helst, utan en glödlampa. Beslutet har kritiserats.

Idag finns det många alternativ till glödlampan. Mest förekommande är lysdiod-, lysrörs- och halogenlampor. Edisons uppfinning – eller om det var Goebels uppfinning – har förändrat livet för miljoner företag och miljarder människor. Hur skulle världen se ut idag om inte glödlampan fanns?

Modern elektronik

Efter telegrafen, telefonen och glödlampan har mycket hänt. I många fall har modern elektronik ersatt den äldre – även om huvudprincipen nästan alltid går att känna igen. Som fenomen vore elektronik inte lika spännande om den var beständig – strävan för människan tycks vara att hela tiden skapa ny elektronik som löser nya problem, men också framtidens problem.

Några exempel på uppfinningar som har förändrat världen efter telegrafen, telefonen och glödlampan är radio- och tv-apparaten samt datorer och Internet. Den senare är ett exempel på när elektronik konvergerar, det vill säga när flera medier sammanfogas till ett. Mediekonvergens, som det kallas.

Den första hårddisken presenterades i september 1956. Hårddisken vägde ett ton och hade potential att lagra fem megabyte fördelat på 50 skivor. Respektive skiva var 50 centimeter i diameter. Räknat i dagens penningvärde var priset per megabyte ungefär sex miljoner kronor.

Betydligt bättre hårddiskar väger betydligt mindre idag. Priset per megabyte hamnar ofta under 0,30 öre per megabyte. Skillnaden vad gäller kapacitet och pris visar ut långt utvecklingen har kommit – de största stegen har dessutom tagits bara senaste åren. Vad kommer härnäst?

Hur framtidens elektronik ser ut står skrivet i stjärnorna. Men även i framtiden har elektronik som främsta uppgift att underlätta människans vardag, det är ett som är säkert. Nya lösningar och produkter presenteras nästan varje dag, därför kan det vara svårt att hålla sig uppdaterad för gemene man.

Hur tror du att framtidens elektronik ser ut?

Elektronik